Tuin aanleggen met een VCA diploma

Tuin aanleggen met een VCA diploma

Wilt u een tuin laten aanleggen door een VCA gecertificeerd hoveniersbedrijf dan betekend dit dat alle medewerkers in bezit zijn van een VCA diploma. Medewerkers die een VCA certificaat hebben weten hoe ze veilig moeten werken. Maar ook hoe ze om moeten gaan met gevaarlijke stoffen met betrekking tot het milieu en de omgeving. in1keerVCA.nl geeft deze cursussen in heel Nederland en zorgt ervoor dat de VCA examens worden afgenomen door een VCA erkend examenbureau.

Veiligheid

Werken in de groensector brengt risico's met zich mee. Er wordt gewerkt met gevaarlijke machines, op hoogte, met gevaarlijke stoffen en soms in een natte omgeving. Veiligheid is hier dus erg belangrijk. Werken met bijvoorbeeld een motorzaag op hoogte vraagt specifieke kennis op het gebied van veiligheid. Verkeerd gebruik van de motorzaag en de persoonlijke beschermingsmiddelen kan leiden tot aantasting van de gezondheid. Bij het zagen op hoogte zijn diverse regels van toepassing en ook moet je bijvoorbeeld helm, bril, veiligheidshandschoenen en een zaagbroek en jas dragen. Dit alles om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Ook het bijvullen van brandstof moet zorgvuldig en nauwgezet gebeuren met de nodige veiligheidsmaatregelen. Knoeien van brandstof is schadelijk voor het milieu en schadelijk voor het bodemleven.

Soorten VCA

Er zijn verschillende soorten VCA. Een leidinggevende hovenier moet VCA VOL hebben. Uitvoerend personeel moet VCA Basis hebben. Voor de groensector is er speciaal de VCA Basis groen. Tijdens dit VCA examen krijgt u vragen specifiek over de groensector. Het VCA VOL examen bestaat uit 70 vragen waarvoor u 7000 punten kunt krijgen. Heeft de medewerker meer dan 4515 punten gehaald dan is hij geslaagd. Voor het VCA Basis (groen) examen zijn er 40 vragen en kunnen er 4000 punten worden gehaald. Heeft de medewerker meer dan 2580 punten gehaald dan is hij geslaagd. Er zijn diverse mogelijkheden om het VCA diploma te halen. Er kan een VCA dagcursus worden gevolgd waarbij een instructeur de lesstof uitlegt en toelicht. Ook is het mogelijk om thuis te leren met onze VCA e-learning en op deze manier het VCA diploma te halen. Alleen een examen afleggen is ook mogelijk.

Ongelukken

Als opdrachtgever wilt u niet geconfronteerd worden ongelukken in uw achtertuin. Zorg ervoor dat u vooraf goed informeert of het hoveniersbedrijf veilig z'n werkzaamheden uitvoert in uw tuin. Als er een ongeluk gebeurt kan de inspectie SZW de werkzaamheden (tijdelijk) stil leggen.